การชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท ซีอาร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3
บัญชีออมทรัพย์
056-3-55558-0
โทร : 02-055-8888
CRD CORPORATION CO., LTD.
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
Branch Tesco Lotus Sukhapiban 3
Saving Account
056-3-55558-0
Tel : +662-055-8888